Röntgen


Kliniğimizde 100 KW gücünde cihazımızla kemik doku ve yumuşak doku röntgen tetkiki ile gerektiğinde kontrast maddeleri oral,damar yolu ve sondalama yöntemlerini kullanarak ilaçlı röntgen tetkiki yapılmaktadır. Kalça çıkığı riski taşıyan genç hastalarda yada hastalığa yakalanmış yetişkinlerde, Pen-Hip yöntemi ve diğer ölçüme dayalı yöntemler kullanılarak teşhis konulmaktadır. Röntgen ünitemiz Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından ruhsatlandırılmıştır.

Genel ve Ortopedik Operasyonlar


Hiçbir hayvan sever her şeyden çok sevdiği dostunun ameliyat masasına yatmasını istemeyecektir ancak gerekli olduğunda Nuh’un Gemisi dostlarınızın yanında olacaktır. Kliniğimizde tüm batın, kısırlaştırma operasyonları , deri ve derin tümör operasyonları, göz operasyonları, extremite operasyonları, ortopetik operasyonlar başarılı ve rutin olarak yapılmaktadır. Ayrıca gerektiğinde uzmanlık isteyen özel operasyonlar için uzmanlarından her türlü destek alarak operasyonları ameliyathanemizde yapmaktayız.

Ultrasonografi


Ultrason ya da ultrasonografi modern tıbbın vazgeçemediği görüntüleme yöntemlerinden birisidir. Ultrasonun ,diğer görüntüleme yöntemlerinden en önemli farkı radyasyon içermemesi, bunun yerine insan kulağının duyamayacağı frekansta ses dalgalarından yararlanmasıdır. Bir başka olumlu özelliği de elde edilen görüntünün gerçek zamanlı olması yani işlem yapıldığı sırada görüntünün monitör ekranında izlenebilmesidir. Kliniğimizde ultrason cihazımızla yumuşak doku tetkiklerini,gebelik tanılarını, batın muayenesini yapmaktayız.

Laboratuvar


Kliniğimizde Refletron Kuru Sistem biyokimya cihazı ile karaciğer,böbrek, mide fonksiyon testleri ve diğer parametrik ölçümler yapılarak, kati ve güvenilir sonuç alınmaktadır. (ALT, AST,GGT,ALP,AMİLAZ,BİLİRUBİN,ÜRE,KREATİNİN,KOLESTEROL,GLUKOZ ,TRİGLİSERİD vb.) Hemogram: Tam kan sayımı, enfeksiyöz hastalıklar, anemi(kansızlık), pıhtılaşma problemleri ve kan hastalıkları başta olmak üzere birçok hastalığın tanısı ve hastaların genel durumunun takibi için çok önemli bir testtir.

Yoğun Bakım


Ağır travmalı,koma ve kanamalı hastalar,bulaşıcı ve kronik hastalıklar, uzun süreli tetkikler için hastalarımızı kliniğimizde yatırmamız gerekebilir. Bu durumda kullanmak üzere yoğun bakım ve karantina ünitemizde gerekli donanım sağlanmış her yaş ve büyüklükte hastamızı kabul edebilmekteyiz. Yoğun bakım ünitemizdeki tüm hastalarımız, hospitalizasyon sebepleri göz önüne alınmaksızın her gün en az 2 kere rutin olarak muayene edilerek beden ısıları, nabız ve solunum sayıları, iştah, ürinasyon, defekasyon durumları,sorumlu veteriner hekimler tarafından hasta formlarına kaydedilir.

Ağız ve Diş Sağlığı


Tartar veya plak diş üzerine yerleşmiş kireçlenme olarak tanımlanabilir. Standart diş fırçalama yöntemleri ya da çalkalamak tartarların ortadan kalkmasında tek başına yeterli değildir. Tartar diş üzerindeki plakların sürekliliği sonucu oluşur.Diş eti iltihabı (Gingivit) direkt olarak tartar sebebiyle oluşmaz. Fakat diş üzerindeki pürüzlü yüzey bakteriler için ideal zemin hazırlar. Acı verici,tehlikeli ve kötü görüntüsünün ötesinde sağlıksızdır. Diş eti iltihabıyla birlikte dostlarımız acı çekebilir ve sonunda yemek yemeyi durdurabilir. Sonuç olarak tek tek dişlerini ya da muhtemel durumlarda tüm dişlerini diş eti iltihabı sonucu kaybedebilir. Diş eti tedavisi yapılması şarttır.

Koruyucu Hekimlik


Tüm hastalarının aşılama ve paraziter mücadele programları bilgisayar programımıza kaydedilir ve bu program tarafından takip edilir. Hasta sahiplerimiz kedi ve köpeklerinin aşılama programları karnelerine işlenerek bilgilendirilir ve randevular zamanı geldiğinde tekrar kısa mesajla hasta sahiplerimize hatırlatılır. Aşılama ve paraziter mücadele programları tamamen hastaya özel olarak kedinizin ya da köpeğinizin yaşam ortamına ve bu ortamın taşıdığı risk faktörlerine göre belirlenir. Böylece hem dostlarınız hem de sizler için en güvenli ve en ekonomik koruyucu hekimlik uygulaması gerçekleştirilmiş olur.

Kuaför ve Banyo


Kliniğimizde her yaş ve ırkta, kedi ve köpeğin tüy kesimi , bakımı ve banyosu yapılmaktadır.Hasta Takibi


Kliniğimizde uygulanan anestezilerde ve yoğun bakım takibinde hastabaşı monitörü ile hastanın EKG, nabız, solunum sayısı, tansiyon, oksijenlenme ve ateşi otomatik gözlenmektedir.


Ana Sayfa