Cerrahi Nedir?

Cerrahi genelde teşhisi konmuş vakaların operasyonla tedavi şeklidir. Çoğu zaman sonuçları kesin ve nettir. Deri üzerinden küçük kistik bir oluşumun alınması neyse karaciğerdeki bir tümörün alınması da cerrahi açısından aynı şeydir. Her ikisi arasında uygulamada zorluk olsa da gösterilen özen ve dikkat açısından bir fark yoktur. Cerrahinin kendine özgü kuralları vardır ve uymak zorunda olduğunuz bu kurallar çok katıdır. Örneğin temel ilkelerden birisi belki de en önemlisi olan sterilizasyon (mikroorganizmaların öldürülmesi) hiç bir ihmale ve savsaklamaya gelmez. Sizin büyük bir başarı olarak gördüğünüz operasyon, basit ve önemsiz görünen bir mikroorganizma tarafından tamamen başarısız hale dönüştürülebilir. Ayrıca hastanın yaşı, genel durumu, operasyon yapılacak bölge, anestezi gibi faktörler de göz önüne alındığında olayın önemi daha iyi anlaşılacaktır.

 
Anestezi

Operasyonlarda kullanılan birçok anestezi metodu vardır. Bu metodlara uygun olan pek çok anestezik madde kullanılabilir. Anestezik maddenin seçimi hekimin kararına bağlı olarak yapılır.

Veteriner hekimlikte uygulanan anestezi yöntemlerini

Genel anestezi

Lokal anestezi olarak sınıflandırabiliriz.

Genel Anestezi

Genel anestezi bilincin ve duyuların kaybolması olarak tanımlanabilir. Başlıca dört evreden oluşan genel anestezi pek çok yöntemle yapılabilir. Birinci evresi analjezi evresidir. Bu evrede refleksler kaybolmamıştır ancak ağrı hissi kalkmıştır. İkinci evresi uyarılma evresidir. Bu evrede çevreden gelen ani ve yüksek sesli uyarımlara refleksleri ile cevap verebilir. Üçüncü evre operasyonun yapılmasına en uygun evre olan şirurjikal anestezi evresidir. Bu evrede ağrı hissi, duyular ve refleksler tamamen kaybolmuştur. Dördüncü evre ise hiç bir hekimin yaşamak istemeyeceği toksik evredir. Bu evrede hasta hayati tehlike altındadır ve anestezik maddenin miktar olarak fazla verilmiş olması veya anestezik maddeye bünyenin reaksiyon göstermiş olması gibi bir durum söz konusu olabilir.

Genel anestezide uygulanan başlıca metodlar, damar içi anestezik ilaç uygulamaları, kas içi anestezik ilaç uygulamaları ve inhalasyon (solunum) yolu ile anestezik ilaç uygulamalarıdır. Bu metodların uygulaması sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli konu anestezik ilacın seçimi ve dozunun ayarlanmasıdır. Çünkü aynı kiloda ve aynı yaşta olsa dahi iki farklı hastanın bünyesel hassasiyete bağlı olarak aynı dozda anestezik ilaca vereceği cevap (tepki) farklı olabilir. Bu nedenle letal (ölümcül) dozu yani normal dozuna oranla ölüme neden olan dozu arasındaki oran fazla olan ilaçlar seçmek oluşabilecek riski en aza indirgemek açısından önemlidir. Ayrıca hastanın genel durumunun operasyon için uygun olup olmadığını ve operasyon sırasında kontrol altında tutulmasını gerektirecek bir durumun varlığını tespit edebilmek için check-up (kan tahlili, röntgen gibi) yapılması faydalı olacaktır.

İnhalasyon anestezisi genellikle en çok tercih edilen anestezi yöntemlerinden birisidir. Bu yöntemin avantajı inhale ettirilen madde uzaklaştırıldıktan sonra kısa süre içinde hastanın bilincinin yerine gelmesi ve hastanın anestezi açısından hayati riskinin minumuma indirilmesidir.

Lokal Anestezi

Lokal anestezi genellikle basit yaralanmalar, sinir yoğunluğunun fazla olduğu ve aşırı uyarılabileceği bölgelerde yapılacak şirurjikal müdahalelerde kullanılır. Deri altı, deri içi veya kat (derin dokulara) anestezisi şeklinde uygulanan anestezik madde bölgede sinirleri bloke ederek ve kasların gevşemesini sağlayarak bölgede cerrahi müdahalenin yapılmasına imkan sağlar.

İster genel isterse lokal olsun tüm anestezi uygulamalarından önce hastanın, anestezinin etkinliğini artırarak şirurjikal anestezi evresine geçişi kolaylaştıran sedatif bir ilaç ile sakinleştirilmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken konu ise sedatif ilacın anestezik madde ile uyumlu olmasıdır.

Kısırlaştırma Ve Genital Organ Operasyonları

– Ovariohysterectomie (Dişi Kedilerin Kısırlaştırılması)

– Ovarectomie (Ovaryumların alınması)

– Kastrasyon (Erkek Kedilerin Kısırlaştırılması)

– Cryptorchidie Operasyonu (Keseye İnmeyen Testislerin Alınması)

– Penis Amputasyonu (Penisin Kesilerek Alınması)

– Uretrostomie (İdrar Kanalının dışa açılması)

Karın Boşluğu Operasyonları

– Nephrectomi (Böbreğin Alınması)

– Bağırsak İnvaginasyonu (Bağırsak Düğümlenmesi)

– Enterectomie (Bağırsakdan Bir Bölümün alınması)

– Cystotomie (İdrar Kesesinin Açılması)

– Bağırsaklardan Yabancı Cisim Çıkarılması

– Gastrotomi (Mide Operasyonu)

– Mide Dilatasyonu (Mide Genişlemesi)

Fıtık Operasyonları

– Hernia Diaphragmatica (Diyafram Fıtığı)

– Hernia Umbilicalis (Göbek Fıtığı)

– Hernia Abdominalis (Karın Fıtığı)

Rektum Ve Anüs Operasyonları

– Rektum Prolapsusu (Rektumun Anüsten Dışarı Çıkması)

– Rektum Amputasyonu (Anüsten Dışarı Çıkan Rectumun Kesilerek Alınması)

– Anal Keselerin Ekstirpasyonu (Anal Keselerin Alınması)

Baş ve Boyun Bölgesi Operasyonları

– Göz Ekstirpasyonu (Göz Küresinin Alınması)

– Gingivectomie (Diş Eti Üremelerinin Alınması)

– Tonsillectomie (Bademciklerin Alınması)

Diğer Operasyonlar

– Bacak Amputasyonu (Bacağın Kesilmesi)

– Kuyruk Amputasyonu (Kuyruğun Kesilmesi)

 
       


Ana Sayfa